pa kad nije imao šta namjestiti a ovo se vidi iz priloženog pa red je namjestiti

pa kad nije imao šta namjestiti a ovo se vidi iz priloženog pa red je namjestiti