Vako sam ja od seata Stjepan Ivancevic ?

Vako sam ja od seata Stjepan Ivancevic ?