Označi nekoga kome je potrebna ovolika rolna papira :D

Označi nekoga kome je potrebna ovolika rolna papira :D